25-11-2017

Naisten ja tyttöjen oikeudet Kaakkois-Afrikan demokratiakehityksessä


thierry1.jpgNaisten ja tyttöjen oikeudet Kaakkois-Afrikan demokratiakehityksessä -hankkeessa tuotetaan samanniminen radio-ohjelmasarja Turun lähiradioyhdistys ry:n ylläpitämään yhteisöradio Robin Hoodiin, 91,5 MHz. Ohjelmia sarjassa on 24, kukin kestoltaan puoli tuntia. Ensilähetyksen lisäksi ohjelmat uusitaan kaksi kertaa. Ohjelmat kuullaan sekä suomeksi että englanniksi. Helsingissä ohjelmasarja kuullaan Helsingin lähiradiossa, 100,3 MHz ja Tampereella Radio Moreenissa, 98,4 MHz.

Kaikki ohjelmat ovat kuultavissa missä tahansa Radio Robin Hoodin nettisivujen kautta. Sivuilla on hankkeen esittely suomeksi ja englanniksi sekä lyhyt esittely tekstinä kustakin ohjelmasta. Ohjelmasarjalle luodaan oma facebook-sivu.

Ohjelmasarjan toimittaja on Thierry Francis Mbabane ja kääntäjä Annukka Kolehmainen.

Ohjelmasarja käsittelee Kaakkois-Afrikan maiden, Etiopia, Somalia, Tansania, Kenia, Mosambik, Sambia, Eritrea demokratiakehitystä, sananvapautta ja kansalaisoikeuksia seuraavista painopisteistä:

- tyttöjen ja naisten oikeudet, suhteessa demokratiakehitykseen

- kestävä kehitys luonnonvarojen käytössä: ruokatalouden kestävyys, tytöt ja naiset: maa-, ruoka, vesi- ja energiaoikeudet

- naisten ja tyttöjen oikeudet mediassa

Ohjelmasarja seuraa myös kehitysyhteistyöhankkeiden tuloksia ja suomalaisten yritysten investointeja ja yhteistyötä Kaakkois-Afrikan maiden pienyritysten ja osuuskuntien kanssa.

Vaikka Kaakkois-Afrikassa mies on edelleen useimmiten perheen pääasiallinen elättäjä, naiset hoitavat kotia/taloutta ja tekevät sen vuoksi esimerkiksi ruokaturvaan ja kestävään kehitykseen liittyvät valinnat. He myös siirtävät ympäristöön ja demokratiaan liittyvät arvot edelleen lapsilleen. Naisilla on siis ruohonjuuritasolla vaikutusvaltaa, mutta monet kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät estävät edelleen naisten yhteiskunnallista, taloudellista ja poliittista tasa-arvoa.

thierry_francis@yahoo.com

Ohjelmat1. Afrikan naisten on päästävä näyttämään todelliset kykynsä (osa 1)Naiset ovat yhteiskuntamme kulmakivi. Lukuisat epäoikeudenmukaiset rajoitukset kuitenkin estävät heitä toimimasta täysimääräisesti yhteiskunnan tukipilareina. Ohjelmasarjamme ensimmäisessä osassa käsittelemme talouteen, koulutukseen ja viestintäteknologiaan liittyviä kysymyksiä kuten M-Shwaria eli M-Pesaa, Safaricomin tarjoamaa paperitonta pankkipalvelua.

Albina Gakuru toimii väitöskirjatutkijana Åbo Akademin sukupuolentutkimuksen laitoksella. Hän kertoo kokemuksistaan afrikkalaisena ja erityisesti kenialaisena naisena, joka on joutunut todistamaan maannaistensa kohtaamaa eriarvoisuutta, köyhyyttä ja jopa väkivaltaa

Toimittaja: Thierry Francis Mbabane
Käännös: Annukka Kolehmainen

2. Afrikan naisten on päästävä näyttämään todelliset kykynsä (osa 2)
Afrikan naiset ovat sekä taloudellisesti aktiivisia että yritteliäitä. Silti he tekevät enimmäkseen pienipalkkaisia töitä, joista saa vain vähän taloudellista hyötyä.

Tässä ohjelmassa asetumme esimerkiksi slummeissa asuvien köyhien naisten asemaan. He haluavat ansaita tuloja ja maksaa laskunsa itse. Millaiset mahdollisuudet heillä on saada lainaa tai muita pankkipalveluja?

Vieraanamme on jälleen Albina Gakuru, väitöskirjatutkija Åbo Akademin sukupuolentutkimuksen laitokselta. Hän kertoo kokemuksistaan afrikkalaisena ja erityisesti kenialaisena naisena, joka on joutunut todistamaan maannaistensa kohtaamaa eriarvoisuutta, köyhyyttä ja jopa väkivaltaa.

Toimittaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

3. Kolonialismin perintö: Ratkaisevatko YK:n tavoitteet Afrikan naisten ongelmat?
Monet Afrikan maat ovat olleet itsenäisiä jo seitsemän vuosikymmentä, mutta siirtomaa-ajan perintö nakertaa edelleen afrikkalaisten miesten ja naisten keskinäistä suhdetta. Siirtomaahallinto suosi miehiä ja antoi heille vallan. Naiset ovat kuitenkin alkaneet kyseenalaistaa eriarvoisuutta ja vaatia samoja oikeuksia kuin miehetkin -- kysymyksiä, jotka olisi pitänyt ottaa huomioon jo taistelussa kolonialismia vastaan.

Seuraavissa kahdessa ohjelmassa käsitellään kolonialismin vaikutusta naisiin ja pohditaan, miten naiset on otettu mukaan niin dekolonisaatioprosessiin kuin yhteiskunnalliseen kehitykseenkin.

Tässä ohjelmassa käsitellään myös YK:n tasa-arvon ja yhteiskunnallisen kehityksen tavoitteita. YK:n vuosituhattavoitteet päättyivät vuonna 2015, ja nykyisten kestävän kehityksen tavoitteiden on määrä toteutua vuoteen 2030 mennessä. Kuinka tavoitteet ovat onnistuneet parantamaan esimerkiksi koulutustilannetta?

Vieraanamme tänään on Faith Mkwesha, joka toimii tutkijana sukupuolentutkimuksen laitoksella ja luennoi sukupuolen merkityksestä afrikkalaisessa kirjallisuudessa.

Toimittaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

4. Kolonialismin perintö: Afrikan naiset kärsivät eniten
Ennen siirtomaa-aikaa afrikkalainen kulttuuri antoi niin naisille kuin miehillekin tasa-arvoiset mahdollisuudet tulevaisuutensa rakentamiseen. Monien asiantuntijoiden mukaan siirtomaaisännät kuitenkin määrittelivät sukupuoliroolit uudelleen pönkittääkseen valtaansa. Uusi hallinto esti naisilta pääsyn julkiseen tilaan: he eivät enää voineet nousta johtaviin asemiin, työskennellä ja ansaita omia tuloja.

Kun kolonialismi oli kukistettu, afrikkalaiset miehet käyttivät kaaosta hyväkseen pysyäkseen vallassa ja antoivat valkoisten juurruttamien sukupuoliroolien jäädä osaksi yhteiskuntaa. Tämä ohjelma kertoo naisten asemasta ennen siirtomaa-aikaa ja kolonialismin vaikutuksesta siihen.

Vieraanamme tänään on Faith Mkwesha, joka toimii tutkijana sukupuolentutkimuksen laitoksella ja luennoi sukupuolen merkityksestä afrikkalaisessa kirjallisuudessa.

Toimittaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

5. Inter-Cultur: Koulutetut pienyrittäjät antavat lisäpotkua Kenian taloudelle
Suomalaiset Providencia Limited ja Inter-Cultur toteuttavat koulutukseen liittyviä kehityshankkeita Boliviassa, Libanonissa ja Keniassa.

Järjestöjen asiantuntijoilla on kokemusta siitä, millainen koulutus hyödyttää nuoria esimerkiksi Keniassa ja kuinka se pitkällä tähtäimellä hyödyttää myös maan epävirallista sektoria. Nuorten kouluttaminen ei kuitenkaan ole helppoa, sillä ongelmia on paljon.

Vieraamme Santi Martinez opettaa monissa yliopistoissa. Hänen Providencia Limited -yrityksensä antaa johtajakoulutusta suomalaisille.

Toimittanut: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen