29-05-2024

Uussuomalaisia – meidän Suomi 100


Tämän viisiosaisen ohjelmakokonaisuuden tarkoituksena on kertoa monikulttuurisuuden merkityksestä tämän päivän Suomessa, jotta radion kuuntelijat saisivat mahdollisesti lisäinformaatiota kyseiseen ilmiöön liittyen. Mukana keskusteluissa on niin monikulttuurista yhteiskuntaa käsitelleitä tutkijoita kuin myös maahanmuuttajataustaisia henkilöitä kertomassa kokemuksistaan nyky-Suomessa. Yhtenä tavoitteena on kertoa Suomeen muuttaneiden pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kokemuksista omassa kotimaassaan ja omassa kulttuurissaan sekä muuton syistä ja elämästä matkalla Suomeen. Tutkijoiden haastatteluissa keskustellaan mm. monikulttuurisesta yhteiskunnasta ja rasismista sekä maahanmuuttajien kotoutumisesta.

Toimittanut Teemu Huotari ja Ahmed Zaidan

1. Monikulttuurinen yhteiskunta ja rasismi
Ensimmäisessä jaksossa haastateltavana on Turun yliopiston käytännöllisen filosofian professori ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan nykyinen dekaani Juha Räikkä. Keskustelemme hänen artikkelinsa ”Salaliitto!” pohjalta, joka on ilmestynyt kuluvan vuoden alussa ilmestyneessä tutkija Jani Sinokin toimittamassa artikkelikokoelmassa ”Rasismi ja filosofia.”

Toimittanut Teemu Huotari

2. Interview with Bahaulddin Rawi
Bahaulddin Rawi is an Iraqi immigrant. He arrived Finland in 2015 as asylum seeker. He lives and works in Turku, after he had got the permit of residency. Bahaulddin worked in Iraq as journalist. For the fact of the bad security situation in Iraq, Bahaulddin left the country to start his career in journlaism and writing on a stable ground. In midst of the great influx of refugees into Europe, Bahaulddin appeared to be one of the bright stories that found the way to the light.

Interview by Ahmed Zaidan

3. Maahanmuuttajien kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen merkitykset
Haastateltavana on erikoistutkija Eveliina Lyytinen Siirtolaisuusinstituutista. Keskustelemme maahanmuuttajien kotoutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen merkityksistä nyky-Suomessa.

Toimittanut Teemu Huotari

4. Maahanmuuttajien omia kokemuksia nyky-Suomessa (ensimmäinen osa)
Haastateltavana on mm. Turun Varissuolla toimivan Yhdessä ry.:n hallituksen puheenjohtaja Muhiadin Hersi. Keskustelemme hänen kokemuksistaan maahanmuuttajataustaisena henkilönä nyky-Suomessa.

Toimittanut Teemu Huotari

5. Uussuomalaisia - Maahanmuuttajien omia kokemuksia nyky-Suomessa (toinen osa)
Haastateltavana on Turun kaupungin nuorisopalveluissa työskentelevä Hasan Habib. Keskustelemme hänen kokemuksistaan maahanmuuttajataustaisena henkilönä nyky-Suomessa.

Toimittanut Teemu Huotari