21-02-2024 

Agenda 2030: Edistys ja globaali oikeudenmukaisuus globaalista etelästä pohjoiseen


thierry1.jpgRadio Robin Hood paneutuu YK:n kaikkiin 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen uudessa 7 ohjelman sarjassaan, jonka tavoitteena on muuttaa ihmisten ajattelutapoja globaaleista kysymyksistä kuten ilmastonmuutoksesta, tasa-arvosta ja muuttoliikkeestä sekä vahvistaa globaalien kehityskysymysten parissa työskentelevien toimijoiden yhteistyötä. Ohjelmasarjan lisäksi järjestetään seminaari, jossa kehityskysymyksiin keskittyvät toimittajat ja kansalaisjärjestötoimijat pääsevät vaihtamaan ajatuksia, vertailemaan toimintatapoja ja verkostoitumaan.

Ohjelmasarja keskittyy kolmeen globaalin etelän maahan (Mali, Ruanda ja Etelä-Afrikka) ja Suomen rooliin kestävän kehityksen tavoitteiden tukijana, tasa-arvon puolestapuhujana ja ilmastonmuutoksen torjujana sekä eri puolilta maailmaa tulevien pakolaisten ja siirtolaisten vastaanottajana. Ohjelmissa tiedotetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja niiden päämääristä sekä rohkaistaan maailman tilasta huolestuneita kuulijoita ja kansalaisryhmiä toimimaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kehityksen puolesta.

Ohjelmat lähetetään Radio Robin Hoodissa Turussa, Radio Moreenissa Tampereella ja Helsingin Lähiradiossa. Radio Robin Hoodin verkkosivujen kautta ne voi kuunnella missä päin maailmaa tahansa.

Ohjelmat toimittaa ja juontaa Thierry Francis Mbabane ja kääntää suomeksi Annukka Kolehmainen. Teknisestä toteutuksesta vastaa Marko Äijälä. Ohjelmasarjaan liittyvän seminaarin järjestää Viestintä ja Kehitys -säätiö (VIKES).

Ohjelmahankkeen kokonaiskesto on 11 kuukautta. Se toteutetaan osana EU:n rahoittamaa FRAME, VOICE, REPORT! -hanketta, jota hallinnoi yhdessä viiden muun järjestön kanssa suomalainen FINGO: www.framevoicereport.org

fingo_eu_frame_400.jpg

”Tämä asiakirja/sivu on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän asiakirjan/sivun sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa”
____________________________________________________________________________________

Uusiutuva energia avaa mahdollisuuksia maaseudulle


tuulimyllyt_agenda2030_osa1.jpg
(Kuva: Oimheidi, Pixabay)

Kun Ibrahim Togola puhuu unelmastaan tuottaa uusiutuvaa energiaa Sahelin alueella Saharan kupeessa, suunnitelma kuulostaa käyttökelpoiselta ja nopealta toteuttaa. Suunnitelmat ovat kuitenkin edistyneet hyvin hitaasti. Etenkin Malin nykytilanne on asettanut omat haasteensa.

Tässä ohjelmassa keskustellaan uusiutuvasta energiasta, joka on avainasemassa Etelä-Malin maaseudun kehittämisessä vilkkaan sisäisen ja ulkoisen muuttoliikkeen keskellä. Puhumme myös kansalaisyhteiskunnan roolista eri energiaratkaisujen toteuttajana paikallisissa yhteisöissä kansainvälisten toimijoiden tuella.

Vierainamme ovat Ibrahim Togola, malilainen sähköinsinööri ja taloustieteilijä, sekä Siemenpuu-säätiön toiminnanjohtaja Hanna Matinpuro.



Toimittaja: Thierry Francis Mbabane
Suomentaja: Annukka Kolehmainen

Ma 20.00, To 16.00, Pe 11.00
____________________________________________________________________________________

Maahanmuuton myönteiset vaikutukset Suomessa


MustafaAbdulameer.jpg
(Mustafa Abdulameer Startup Refugeesin toimistolla. Kuva: Thierry Francis Mbabane)

Siirtolaisuusinstituutin mukaan Suomeen on 2000-luvulla muuttanut keskimäärin 26 000 ihmistä vuodessa - selvä enemmistö heistä ulkomaalaistaustaisia. Tulijoiden integraatio ja työllistyminen ovat herättäneet monia kysymyksiä. Yksi kiinnostava aloite on vuonna 2015 käynnistetty StartUp Refugees, innovaatio, joka yhdistää lahjakkaat ihmiset ja fiksut yritykset. Sen kautta monet maahanmuuttajat ovat saaneet töitä Suomesta tai perustaneet kiinnostavia yrityksiä.

Vierainamme tänään ovat muotiyrittäjä Bahaulddin Rawi ja StartUp Refugeesin yritysohjelman johtaja Mustafa Abdulameer.



Toimittaja: Thierry Francis Mbabane
Suomentaja: Annukka Kolehmainen
____________________________________________________________________________________

Kestävän kehityksen tavoitteiden limittyminen ja vaikutus suomalaisten elämään


agenda2030_kuva3_seminaari1.jpg
(Kirsi Koivuporras (vas.), Kira Heikelä (kesk.) ja Katja Hintikainen (oik.) keskustelevat Radio Robin Hoodin järjestämässä seminaarissa. (Kuva: Thierry Francis Mbabane))

Viime talvi on hyvä esimerkki siitä, kuinka ilmastonmuutos jo näkyy Suomessakin. Tämän ohjelman vieraat pelkäävät, ettei Suomi tee tarpeeksi esimerkiksi suojellakseen ympäristöä. Toisaalta he kiittävät nykyisen hallituksen työtä esimerkiksi uuden lähestymistavan luomisessa tasa-arvoasioihin: sukupuolten tasa-arvo halutaan nyt ottaa osaksi koko ulkopolitiikkaa.

Tässä ohjelmassa kerrotaan, kuinka YK:n kestävän kehityksen päämäärien toimeenpano on edennyt Suomessa.

Ohjelman juontaa Kirsi Koivuporras Vikes-säätiöstä, ja keskustelijoina ovat Turun YK-yhdistyksen puheenjohtaja Kira Heikelä sekä Plan International Finlandin Katja Hintikainen.



Toimittaja: Thierry Francis Mbabane
Kääntäjä: Annukka Kolehmainen
____________________________________________________________________________________

Kestävän kehityksen tavoitteita edistetään yhteistyössä etelän kansalaisjärjestöjen kanssa


markkuliukkonen_seminaari_2jpg.jpg
(Markku Liukkonen seminaarissa Radio Robin Hoodissa. Kuva: Thierry Francis Mbabane)

Kuinka suomalainen kansalaisyhteiskunta panostaa siihen, että kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat myös muualla maailmassa? Millainen kehitysyhteistyö edistää tavoitteita tehokkaasti? Tämän ohjelman haastateltava uskoo, että kun globaalin pohjoisen ja etelän kansalaisyhteiskunta rakentaa keskinäisiä kumppanuussuhteita, yhteistyö on perustettava ruohonjuuritason tarpeille ja yhteisöpohjaisille toiminnoille. Kansalaisjärjestöjen tehtävä on tukea mutta myös luoda mahdollisuuksia, jotta globaalin etelän järjestöt ja yksilöt voisivat edistää tärkeitä päämääriä ja vaikuttaa päätöksentekijöihin. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat konkreettisia työkaluja, joita eri järjestöt voivat hyödyntää.

Tämän ohjelman juontaa Kirsi Koivuporras VIKES-säätiöstä. Hän jututtaa kollegaansa, VIKES-säätiön Markku Liukkosta. Kuulemme kommentteja myös Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun journalismiopiskelijalta Seblewongel Tarikulta ja UN Women Turunmaan Heidi Wirkkalalta.



Toimittaja: Thierry Francis Mbabane
Kääntäjä: Annukka Kolehmainen
____________________________________________________________________________________

Umugoroba w’ababyeyi: Ruandan kotitaloudet ratkovat ongelmiaan yhteisökokouksissa


agenda2030_ep5_kuva.jpg
(kuva: Thierry Francis Mbabane)

Monen ruandalaisyhteisön jäsenet kokoontuvat iltaisin yhteen niin sanotun kylien pyöreän pöydän ohjelman puitteissa. Kinyaruandaksi hanke tunnetaan nimellä Umugoroba w’ababyeyi. Kokouksissa kehitetään yhdessä ratkaisuja yhteisön jäsenten ongelmiin. Aluksi niissä kävivät lähinnä naiset, jotka halusivat apua parisuhde- ja kotiongelmin, mutta nyt lähestymistapa on muuttunut, ja miehiäkin rohkaistaan osallistumaan ja ja keskustelemaan perheensä kohtaamista haasteista ja vaikeuksista.

Paikallinen toimittajamme Kigalissa, Felix Gakuba, kyseli pyöreän pöydän ohjelmasta tavallisilta kigalilaisilta. Abdul Ntaganda ja Denise Mutoniwase kertovat, mitä ohjelma merkitsee yhteisöille ja millaisia ongelmia siinä on. Mitä Ruandan hallituksen heidän mielestään pitäisi tehdä ohjelman parantamiseksi ja tehostamiseksi?

Felix haastatteli myös Ninette Umurerwaa, HAGURUKAn pääsihteeriä. Haguruka on kansalaisjärjestö, joka voimaannuttaa naisia, rohkaisee heitä harjoittamaan heille kuuluvia oikeuksia ja edistää niiden toteutumista kaikkialla maassa. Umurerwa kertoo, kuinka kylien pyöreän pöydän ohjelma näkyy HAGURUKAn työssä.



Toimittaja: Thierry Francis Mbabane
Kääntäjä: Annukka Kolehmainen
Musiikki: “Birangwa” by Teta Diana (IWANYU album -iTunes, Spotify, Amazon), “Urukundo Ruganze” by Clarisse Karasira.
____________________________________________________________________________________

Koronapandemia pudotti sukupuolten tasa-arvon agendalta


agenda2030_ep6.jpg
(Kapkaupunki, Etelä-Afrikka 6. toukokuuta 2020: Eteläafrikkalaisnainen kantaa vauvaa selässään maski kasvoillaan koronaviruspandemian keskellä. Naiset yrittävät nyt selvitä niin köyhyydestä kuin viruksestakin.(Kuva: Chadolfski / Shutterstock))

Kun voimavarat ovat vähissä, naisten terveys tulee tärkeysjärjestyksessä viimeisenä. Mitä pidempään naisten pitää selvitä minimaalisilla tuloilla, sitä suuremmiksi paisuvat koronaviruskaranteenin terveyskustannukset – niin henkiset kuin fyysisetkin.

Parhaillaan Etelä-Afrikassa työskentelevä toimittaja Hanne Mari Tarvonen on selvittänyt, kuinka pandemia vaikuttaa alueen naisten arkeen. Hän haastatteli 40-vuotiasta zimbabwelaista Janet Mataurea ja 33-vuotiasta malawilaista Bernadette Bandaa.

Mataure asuu Hararessa ja työskentelee eräässä kotitaloudessa lastenhoitajana ja kotiapulaisena viisi päivää viikossa. Banda asuu Johannesburgissa, jossa hän on työskennellyt kotiapulaisena 4 päivää viikossa. Pandemia ja karanteenirajoitukset veivät molemmilta naisilta työpaikan, ja nyt heidän on vaikea selvitä edes peruselinkustannuksista.

Tarvonen haastatteli myös Lenore Mandersonia, joka toimii lääketieteellisen antropologian ja kansanterveystieteen johtavana professorina Witwatersrandin yliopistossa Johannesburgissa. Manderson kertoo, kuinka sukupuolten tasa-arvo nykytilanteessa toteutuu eteläisen Afrikan maissa.



Toimittajat: Thierry Francis Mbabane
Kääntäjä: Annukka Kolehmainen
____________________________________________________________________________________

Talkootyöohjelma Umugandan uudistaminen on tarpeen, jotta kansalaiset hyötyisivät siitä enemmän


agenda2030_ep7.jpg
(Armeija-teemaviikon aikana Umuganda pyrki parantamaan armeijan ja väestön suhteita. (Kuva: The New Times - Rwanda.))

Ruanda sijaitsee Afrikan sydämessä, eikä sillä ole rantaviivaa. Maa on joutunut kohtaamaan suuria vaikeuksia, joista valtaosa juontuu tutsien kansanmurhasta vuonna 1994. Kansanmurhan jälkeen Ruandan hallituksen oli keksittävä uusia keinoja ratkoakseen eri elämänalueilla esiintyviä lukuisia ongelmia. Muun muassa Umuganda-talkootyö on ollut vastaus moniin yhteiskunnan ja paikallisyhteisöjen haasteisiin.

Toimittajamme Felix Gakuba haastatteli tavallisia kigalilaisia ja kyseli heiltä Umugandan vaikutuksesta, saavutuksista ja ongelmista. Hän halusi myös tietää, kuinka ohjelmaa kansalaisten mielestä voitaisiin parantaa.



Toimittaja: Thierry Francis Mbabane
Kääntäjä: Annukka Kolehmainen
Musiikki: “Twitabire Umuganda”, Munyakazi Deo; “None n’ejo”, Diane Teta