08-04-2020 

Agenda 2030: Edistys ja globaali oikeudenmukaisuus globaalista etelästä pohjoiseen


thierry1.jpgRadio Robin Hood paneutuu YK:n kaikkiin 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen uudessa 7 ohjelman sarjassaan, jonka tavoitteena on muuttaa ihmisten ajattelutapoja globaaleista kysymyksistä kuten ilmastonmuutoksesta, tasa-arvosta ja muuttoliikkeestä sekä vahvistaa globaalien kehityskysymysten parissa työskentelevien toimijoiden yhteistyötä. Ohjelmasarjan lisäksi järjestetään seminaari, jossa kehityskysymyksiin keskittyvät toimittajat ja kansalaisjärjestötoimijat pääsevät vaihtamaan ajatuksia, vertailemaan toimintatapoja ja verkostoitumaan.

Ohjelmasarja keskittyy kolmeen globaalin etelän maahan (Mali, Kenia ja Tansania) ja Suomen rooliin kestävän kehityksen tavoitteiden tukijana, tasa-arvon puolestapuhujana ja ilmastonmuutoksen torjujana sekä eri puolilta maailmaa tulevien pakolaisten ja siirtolaisten vastaanottajana. Ohjelmissa tiedotetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja niiden päämääristä sekä rohkaistaan maailman tilasta huolestuneita kuulijoita ja kansalaisryhmiä toimimaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kehityksen puolesta.

Ohjelmat lähetetään Radio Robin Hoodissa Turussa, Radio Moreenissa Tampereella ja Helsingin Lähiradiossa. Radio Robin Hoodin verkkosivujen kautta ne voi kuunnella missä päin maailmaa tahansa.

Ohjelmat toimittaa ja juontaa Thierry Francis Mbabane ja kääntää suomeksi Annukka Kolehmainen. Teknisestä toteutuksesta vastaa Marko Äijälä. Ohjelmasarjaan liittyvän seminaarin järjestää Viestintä ja Kehitys -säätiö (VIKES).

Ohjelmahankkeen kokonaiskesto on 11 kuukautta. Se toteutetaan osana EU:n rahoittamaa FRAME, VOICE, REPORT! -hanketta, jota hallinnoi yhdessä viiden muun järjestön kanssa suomalainen FINGO: www.framevoicereport.org

fingo_eu_frame_400.jpg

”Tämä asiakirja/sivu on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän asiakirjan/sivun sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa”