08-04-2020

EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Suomi toimijana vai tottelijana?


Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat unionin yhteisten arvojen turvaaminen, rauhan säilyttäminen, demokratian, ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja oikeusvaltioperiaatteen lujittaminen sekä unionin sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden vahvistaminen. Suomi osallistuu YUTP-linjausten valmisteluun ja toimeenpanoon sekä päätöksenteon tehostamiseen.

Kuitenkin EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on jäänyt suomalaisille varsin etäiseksi. Suomen roolia EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan muotoilijana ja toteuttajana kuvataan kansalaiskeskustelussa melko kaksijakoisesti. Toisille Suomi on siinä leikissä luotettava, aktiivinen toimija, toisille tottelija, joka vaikenee kansallisista intresseistään.

Tämän hankkeen tarkoituksena on pyrkiä avaamaan EU:n asemaa kansainvälisessä yhteistyössä ja Suomen roolia unionin jäsenvaltioiden yhteisen turvallisuuden ja vakauden vahvistamisessa. Hanke on osa valtionavustusta kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen vuonna 2019.
____________________________________________________________________________________

Ulkopolitiikan ilta Eurooppa-päivänä 9.5.2019


IMG_20190509_180933.jpg
(Heikki Talvitie, Pekka Visuri ja Markku Kangaspuro)

Ensimmäisessä kolmiosaisessa ohjelmasarjassa kuullaan Euroopan poliittisesta tilanteesta. Se nauhoitettiin Turussa Eurooppa-päivän ja voitonpäivän iltana 9.5. 2019 Suomi-Venäjä-seuran järjestämässä ulkopoliittisessa illassa Panimoravintola Koulussa. Asiantuntijoina olivat illan juontanut ja keskustelua vetänyt suurlähettiläs Heikki Talvitie, ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkija Pekka Visuri sekä Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro.

Ohjelmasarjassa valotetaan Euroopan vaikeaa poliittista tilannetta toisen maailmansodan päättymisen ja Saksasta saadun voiton vuosipäivän teemojen kautta. Suomen EU-puheenjohtajuuskausi alkaa nyt heinäkuun alusta ja uusien, toukokuun lopussa valittujen europarlamentaarikoiden työ käynnistyy jännittyneessä ja hajaantuneessa poliittisessa ilmapiirissä.

Toimittajana Eva-Liisa Raekallio.

____________________________________________________________________________________
Euroopan poliittinen tilanne toukokuussa 2019

Ensimmäisen osan aluksi suurlähettiläs Heikki Talvitie kertoo käsiteltävistä teemoista, ja alustaa illan panelistien esitykset. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkija Pekka Visuri pohtii esitelmässään toisen maailmansodan päättymispäivän viettoa saksalaisesta näkökulmasta, siinä tulee hyvin esille erilaiset tavat käsitellä menneisyyttä.____________________________________________________________________________________
Ulkopolitiikka ja muutoksen tuulet

Toisessa osassa Venäjän, itäisen Euroopan ja Euraasian tutkimukseen keskittyvän Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro pohtii puheenvuorossaan Suomen roolia nykyisessä globaalissa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ilmapiirissä ja käy läpi aiemmin valitun linjan toimivuutta nykyoloissa.____________________________________________________________________________________
Maailmanpolitiikan suuret linjat ja todellisuus Suomen EU- puheenjohtajuutta muovaamassa

Kolmannessa ja viimeisessä osassa on vuorossa keskustelua ulkopoliittisen illan aiheista, johon johdattaa Heikki Talvitie. Yleisökysymyksiin vastaamassa Pekka Visuri sekä Markku Kangaspuro.