21-02-2024

Euroopan unioni ja arktinen yhteistyö

4.1.2018

jäävuori.jpgUusi ohjelmasarja käsittelee Euroopan unionin roolia arktisessa yhteistyössä ja koostuu kahdesta asiantuntijahaastattelusta ja muutamasta aiheeseen liittyvästä noin vartin mittaisesta tietoiskusta. Tietoiskut liittyvät asiaa koskevaan ajankohtaiseen uutisointiin. On tärkeää huomata, että kyse ei ole pelkästään Euroopan unionista vaan laajemmin koko arktisen alueen yhteisistä asioista. Keskeisiä kysymyksiä tässä yhteydessä ovat mm. kysymykset ihmistoiminnan kiihdyttämästä ilmastomuutoksesta ja esimerkiksi alueen alkuperäiskansojen oikeuksista. Tämä ohjelmasarja liittyy myös selkeästi Suomen puheenjohtajakauteen Arktisessa neuvostossa vuosina 2017-2019.

Toimittanut Teemu Huotari

Euroopan unioni ja arktinen yhteistyö (osa 1)
Tämä ohjelma on yksi osa projektista ”Euroopan unioni ja arktinen yhteistyö”, joka koostuu kahdesta asiantuntijahaastattelusta ja muutamasta aiheeseen liittyvästä noin vartin mittaisesta tietoiskusta. Tietoiskut liittyvät asiaa koskevaan ajankohtaiseen uutisointiin. Ensimmäisenä haastateltavana on Helsingin yliopiston ympäristö- ja luonnonvaraekonomian professori Markku Ollikainen. Tässä haastattelussa on keskeistä kysymys ihmistoiminnan kiihdyttämän ilmastonmuutoksen torjumisesta.

Toimittanut Teemu Huotari

Euroopan unioni ja arktinen yhteistyö (osa2)
Toisena haastateltavana on Suomen ulkoministeriön johtava asiantuntija Pekka Shemeikka. Tässä haastattelussa käsitellään mm. ilmastonmuutoskysymyksiä ja arktisen alueen ulko- ja turvallisuuspolittiikkaa, kuten myös Suomen puheenjohtajakautta Arktisessa neuvostossa vuosina 2017 – 2019.

Toimittanut Teemu Huotari

Arktinen yhteistyö - Arktinen tietoisku 1
Tämä tietoisku on osa projektia ”Euroopan unioni ja arktinen yhteistyö”. Olen koonnut tähän lähinnä erilaisista uutislähteistä kerättyä tietoa arktisella alueella elävien toimijoiden välillä tapahtuvasta yhteistyöstä liittyen erityisesti ilmastonmuutoskysymyksiin ja ympäristönsuojeluun. Lisäksi olen käsitellyt kysymyksiä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, energiantuotannosta sekä koulutuspolitiikasta.

Toimittanut Teemu Huotari

Arktinen yhteistyö - Arktinen tietoisku 2
Tämä tietoisku on osa projektia ”Euroopan unioni ja arktinen yhteistyö,” ja perustuu Euroopan ympäristöviraston ja Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP) vuonna 2004 julkaisemaan raporttiin ”Arctic environment: European perspectives, Why should Europe care?.”

Toimittanut Teemu Huotari

Arktinen yhteistyö - Arktinen tietoisku 3
Tämä tietoisku on osa projektia ”Euroopan unioni ja arktinen yhteistyö.” Tällä kertaa ohjelmassa on haastateltu puhelimitse Esko-Juhani Tennilää, joka on aiemmin toiminut mm. Lapin kansanedustajana vuosina 1975-2011. Puhumme mm. arktisen alueen joukkoliikenteestä ja kuljetusyhteyksistä sekä myös yhteistyöstä eri toimijoiden välillä.

Toimittanut Teemu Huotari