20-01-2018

Euroopan unioni ja arktinen yhteistyö


jäävuori.jpgTämä projekti käsittelee Euroopan unionin roolia arktisessa yhteistyössä ja koostuu kahdesta asiantuntijahaastattelusta ja muutamasta aiheeseen liittyvästä noin vartin mittaisesta tietoiskusta. Tietoiskut liittyvät asiaa koskevaan ajankohtaiseen uutisointiin. On tärkeää huomata, että kyse ei ole pelkästään Euroopan unionista vaan laajemmin koko arktisen alueen yhteisistä asioista. Keskeisiä kysymyksiä tässä yhteydessä ovat mm. kysymykset ihmistoiminnan kiihdyttämästä ilmastomuutoksesta ja esimerkiksi alueen alkuperäiskansojen oikeuksista. Tämä ohjelmasarja liittyy myös selkeästi Suomen puheenjohtajakauteen Arktisessa neuvostossa vuosina 2017-2019.

Toimittanut Teemu Huotari


Osa 1

Ensimmäisenä haastateltavana on Helsingin yliopiston ympäristö- ja luonnonvaraekonomian professori Markku Ollikainen. Tässä haastattelussa on keskeistä kysymys ihmistoiminnan kiihdyttämän ilmastonmuutoksen torjumisesta.

Toimittanut Teemu Huotari