Projekti- ja hankeohjelmat


 • Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 05.10.2015

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  Miksi nimenomaan naistoimittajien koulutus on tärkeää? Mikä on median rooli valtiossa, jonka demokratiakehitys on vasta aluillaan? Mitkä ovat turvallisuuden ja tasa-arvon tärkeimmät rakennuspalikat?

  Vapaa toimittaja ja dokumentaristi Kirsi Mattila on kouluttanut toimittajanaisia niin Afganistanissa kuin Somaliassakin, jonka tilanne puolestaan on tuttuakin tutumpi myös Wali Hashille ja Peik Johanssonille. Kolmikko keskustelee muun muassa mediakoulutuksen merkityksestä rauhan ja tasa-arvon työkaluna.

 • Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 05.10.2015

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  Why is the training of women journalists so important? How does the media survive in a country where freedom of speech and democracy development still face a number of obstacles? What are the most effective ways to promote safety and equality?

  Freelance journalist, documentarist Kirsi Mattila has trained women journalists in both Afganistan and Somalia, the situation of which is also more than familiar for Wali Hashi and Peik Johansson. In this show, they discuss the importance of media training as a tool for peace and democracy.

 • Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 15.09.2015

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  Kirsi Mattila is a freelance journalist, director and producer. She has trained women journalists in Afghanistan and Somalia, which both suffer from a prolonged conflict. Their democracy is still fragile, and journalists are facing constant danger.

  Media needs more women journalists especially in conflict areas. They report topics often ignored by men, act as role models and strive towards a more equal society.

  [Picture: Ifrahha Sahal]

 • Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 15.09.2015

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  Kirsi Mattila on vapaa toimittaja, ohjaaja ja tuottaja, joka on kouluttanut naistoimittajia niin Afganistanissa kuin Somaliassakin. Kumpikin maa kärsii pitkittyneen konfliktin seurauksista: demokratia on vielä hauras ja toimittajan työ vaarallista.

  Konfliktimaiden media kaipaa kipeästi lisää naistoimittajia. Naiset kertovat miesten perinteisesti sivuuttamista aiheista, toimivat roolimalleina ja muuttavat näin yhteiskuntaa tasa-arvoisemmaksi.

  [kuva: Ifrahha Sahal]

 • Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa - Women and Minorities in East African Media 09.09.2015

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  Women and Minorities in East African Media programme series has dealt with a number of important issues from various points of view. We have talked about women's rights and disabled people's rights as well as the rights of religious, linguistic, ethnic and sexual minorities and their position in the media. The last programme higlights the most important points of the series.

  East Africa is on the right path as it promotes democracy and women's rights also with the help of Finnish social development projects. It is essential to keep monitoring this development and informing the audience about it.

 • Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa - Women and Minorities in East African Media 09.09.2015

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa -ohjelmasarja on käsitellyt lukuisia tärkeitä aiheita monista eri näkökulmista. On puhuttu naisten ja esimerkiksi uskonnollisten ja kielivähemmistöjen, vammaisten, seksuaalivähemmistöjen ja etnisten vähemmistöjen ihmisoikeuksista ja asemasta mediassa. Viimeisessä ohjelmassa tuodaan vielä kerran valokeilaan ohjelman tärkeimmät aiheet.

  Itä-Afrikka on oikealla tiellä edistäessään demokratiaa ja naisten oikeuksia myös useiden yhteiskuntaa kehittävien suomalaishankkeiden tuella. On oleellista jatkaa tämän kehityksen seuraamista ja siitä tiedottamista myös tulevaisuudessa.

 • Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa - Women and Minorities in East African Media 09.09.2015

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  Many Tanzanians still think that women's role is to take care of home and children, while men are the breadwinners of the family. Women are considered weak an incapable of managing responsible work positions or building a career in politics. Many editors rather hire male journalists, thinking that women will sooner or later resign because of marriage.

  Pirita Juppi has analyzed women's visibility in Tanzanian media. According to Juppi, women still seldom get their voices heard in media -- even in women's publications. The solution lies in home upbringing and education.

 • Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa - Women and Minorities in East African Media 09.09.2015

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  Tansaniassa ajatellaan edelleen usein, että nainen hoitaa kodin ja perheen, kun taas mies käy töissä tienaamassa raha. Naisia pidetään heikkoina ja siksi kykenemättöminä vastuullisiin työtehtäviin ja politiikkaan. Monet päätoimittajat myös palkkaavat mieluummin miehiä, koska olettavat naisten kuitenkin ennen pitkää menevän naimisiin ja jättävän työt.

  Pirita Juppi on tutkinut naisten näkyvyyttä ja naiskuvaa Tansanian mediassa. Hänen mukaansa naiset pääsevät edelleen harvoin ääneen tiedotusvälineissä -- jopa nimenomaan naisille suunnatuissa lehdissä. Muutoksen avain on koulutuksessa ja kotikasvatuksessa.

 • Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa - Women and Minorities in East African Media 09.09.2015

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  Tanzania is drafting a new constutition, which soon will be put under referendum. Tanzanian journalist Simon Berege hopes the new constitution to improve press freedom, which has suffered under the old laws, dating from the colonial era.

  The Press Freedom Index ranks Tanzania higher than the other East African countries, but in addition to the outdated laws, there still is room for improvement e.g. in the women's visibility in the media.

 • Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa - Women and Minorities in East African Media 09.09.2015

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  Tansaniassa viimeistellään uutta perustuslakia, joka on tarkoitus viedä pian kansanäänestykseen. Toimittaja Simon Berege toivoo lain kohentavan toimittajien asemaa, sillä vanhan, siirtomaa-aikaisen lain nojalla heitä on ollut helppo vainota ja jopa haastaa oikeuteen.

  Maailman lehdistönvapauden indeksissä Tansania on edellä muita Itä-Afrikan maita, mutta lainsäädännön lisäksi esimerkiksi naisten näkyvyys mediassa on vielä heikkoa.

X
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Loading