Tuoreimmat puheohjelmat

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Päivitetty: 22.01.2015

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Päivitetty: 07.01.2015

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Päivitetty: 07.01.2015

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Päivitetty: 24.12.2014

Projekti- ja hankeohjelmat


 • Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa - Women and Minorities in East African Media 16.01.2015

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  Many Rwandans live with a disability, due to polio, traffic accidents or the 1990-94 conflicts. However, the disabled have long been marginalised in the society. Their sports opportunities have also been few, and the paralympic movement fairly unknown.

  Founding of the Rwandan National Paralympic Committee in 2001 has made a tremendous change. The committee aims at integrating the disabled into the Rwandan society, and its athletes have already enjoyed some great successes in international competitions.

 • Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa - Women and Minorities in East African Media 16.01.2015

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  Moni ruandalainen on vammautunut joko polion seurauksena, liikenneonnettomuuksissa tai vuosien 1990-1994 konflikteissa. Yhteiskunnallisessa elämässä vammaiset ovat kuitenkin pitkään olleet sivustakatsojan asemassa. Myös vammaisurheilu on ollut Ruandassa melko tuntematon käsite.

  Vuonna 2001 perustettu kansallinen paralympiakomitea NPC pyrkii muuttamaan tilannetta tarjoamalla vammaisille osallistumisen ja onnistumisen mahdollisuuksia urheilun kautta. Komitea on myös siivittänyt ruandalaisurheiliijat kansainväliseen menestykseen niin istumalentopallossa kuin yksilölajeissakin.

 • Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa - Women and Minorities in East African Media 16.01.2015

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  Domestic violence used to be a big problem in the Wakiso district near Kampala, Uganda. However, since 2009, when Uganda Media Women Association and the International Solidarity Foundation started their domestic violence prevention project, the  community has experienced a significant change.

  The project trains volunteer activists, who work against domestic violence in their community, help and support the victims together with the police and local government. The activists come from a wide range of different groups, from Islamic and Pentecostal leaders to disability rights activists and bodaboda drivers. Community activists Esther Wekesa and Deo Luyimbazi tell about their work and its challenges.

 • Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa - Women and Minorities in East African Media 16.01.2015

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  Lähisuhdeväkivalta oli ennen iso ongelma Wakison alueella Ugandassa, pääkaupunki Kampalan kupeessa. Vuonna 2009 Ugandan toimittajanaisten yhdistys UMWA käynnisti Solidaarisuuden tuella hankkeen, joka on tuntuvasti vähentänyt väkivallan määrää.

  Hanke kouluttaa vapaaehtoisia aktivisteja, jotka ratkovat tilanteita keskustelemalla sekä tarjoavat tukea ja apua väkivallan uhreille yhteistyössä poliisin ja paikallishallinnon kanssa. Mukana on niin muslimijohtajia, vammaisaktivisteja kuin moottoripyörätaksien kuljettajiakin. Yhteisöaktivistit Esther Wekesa ja Deo Luyimbazi kertovat lisää työstään ja sen haasteista.

 • Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa - Women and Minorities in East African Media 16.01.2015

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  Before, parents used to hide their disabled children from the eyes of the community. Nowadays, an increasing number of disabled go to university to graduate as lawyers, accountants or any profession of their choice. However, attitudes change slowly, and the society still does not provide equal opportunities for all.

  Uganda has an extensive legislation on disabled persons' rights - so why is e.g. accessibility still a problem? Project manager Leonard Byabagambi and administrative assistant Josephine Namirimu from Cheshire Services Uganda tell us more.

 • Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa - Women and Minorities in East African Media 16.01.2015

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  Aiemmin vanhemmat sulkivat vammaiset lapsensa kotiin piiloon muiden katseilta. Nyt yhä useampi vammainen opiskelee korkeakoulussa vaikkapa kirjanpitäjäksi tai lakimieheksi. Asenteet kuitenkin muuttuvat hitaasti, ja monen asian pitää vielä muuttua, ennen kuin kaikkien oikeudet toteutuvat yhteiskunnassa tasa-arvoisesti.

  Ugandan lainsäädännössä vammaisten oikeudet on otettu kattavasti huomioon. Miksi siis esimerkiksi esteettömyys on edelleen ongelma? Keskustelemassa Cheshire Services Ugandan hankejohtaja Leonard Byabagambi ja hallintoassistentti Josephine Namirimu.

 • Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa - Women and Minorities in East African Media 07.01.2015

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  John Hizza Jutta kouluttaa erityisopettajia tietokoneiden käyttöön Tansanian Arushassa. Tietotekniikasta on suuri apu kuuroille oppilaille, jotka voivat löytää sen parista jopa ammatin.

  Kuulovammaisten oikeuksiin ei vieläkään kiinnitetä Tansaniassa riittävästi huomiota. Ennakkoluulot istuvat syvässä, tietoa on hankalasti saatavilla eikä eivätkä monet käytännön asiat kuten apteekissa käynti tai äänestäminen välttämättä onnistu ilman muiden apua. Vuorovaikutus ja tiedonvälitys vauhdittavat muutosta, mutta tarvitaan myös taloudellista tahtoa ja voimavaroja.

 • Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa - Women and Minorities in East African Media 07.01.2015

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  John Hizza Jutta gives computer training to special education teachers in Arusha, Tanzania. Computers help deaf students to learn and even find a future career.

  Many deaf Tanzanians still live in the margins of society. They suffer from prejudice and lack of information and need help in many everyday tasks such as going to pharmacy or voting. Communication and information promote change, but this cannot hapen without adequate resources.

 • Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa - Women and Minorities in East African Media 07.01.2015

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  Ruandan tulevaisuus on nuorissa. Entinen maajoukkuejalkapalloilija Eric Eugène Murangwa opettaa nyt nuorille ruandalaisille ongelmien ratkomista ja yhteispeliä jalkapallon avulla. Myös valmentajia ja liikunnanopettajia koulutetaan käyttämään urheilua yhteiskunnallisen muutoksen välineenä.

  Vuosikausien ajan kansanmurhasta kertominen ei kuulunut Ruandan koulujen opetusohjelmaan, eivätkä nuoret saaneet kattavaa tietoa menneisyyden tapahtumista. Nyt tilanne on kuitenkin toinen. Eric Murangwa luottaa siihen, että kun nuoret oppivat kantamaan vastuun teoistaan ja kunnioittamaan toisiaan, vuoden 1994 tapahtumat eivät toistu.

 • Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa - Women and Minorities in East African Media 07.01.2015

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  In Rwanda, the youth is the future. After finishing his career as soccer professional, Eric Eugène Murangwa is now teaching young Rwandans to work together as a team and solve conflicts through soccer. His organisation also trains coaches and physical education teachers to use football as a tool for social change.

  For a long time, the history of Rwandan genocide was not part of the official curriculum, and the youth did not get adequate information on the past events. Now the situation is changing. According to Eric Murangwa, responsibility and mutual respect is key to peace and reconciliation.

X
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Loading