Tuoreimmat puheohjelmat

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Päivitetty: 24.09.2014

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Päivitetty: 08.09.2014

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Päivitetty: 01.09.2014

Projekti- ja hankeohjelmat


 • Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa - Women and Minorities in East African Media 08.09.2014

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  Itään Afrikassa tiedotusvälineissä naisiin kohdistuvan väkivallan raportointi on hyvin yleistä. Kriittisin osa tarinaa on ehkäisy. Useimmissa Afrikan maissa kulttuuri ja uskonto pitävät naiset erossa tasa-arvokysymyksiä käsittelevästä keskustelusta. On tärkeä ylläpitää tätä keskustelua myös Suomessa ja huomata kuinka sukupuoleen kohdistuva väkivalta on vakava asia.

  Tässä ohjelmassa Freija Hogback kertoo koti- ​​ja sukupuoleen kohdistuvasta väkivallasta Suomessa. Freija Hogback on naistutkija ja tasa-arvoaktivisti ja on työskennellyt ruohonjuuritasolla näiden asoiden parissa.

 • Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa - Women and Minorities in East African Media 08.09.2014

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  In the east of Africa, violence against women and in a wide sense gender, is common in the media. The most critical part of the story remains prevention. In most African countries, culture and religion plays a big role to keep women away from any debate involving gender issues. However, it is also important to begin this discussion in Finland and have an idea on how serious is the issue of gender violence.

  In this program, with Freija Hogback, we talk about domestic and gender violence in Finland. Freija Hogback is an activist in gender area and has worked on grass-root level with gender and domestic violence. She hold a Master in gender studies.

 • Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa - Women and Minorities in East African Media 08.09.2014

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  Itä-Afrikka on ollut monta vuotta sotien ja sosiaalisen epäsovun alue. Vain Tansania näyttää vakaalta vaikka sielläkin on ongelmia, jotka liittyvät naisten koulutukseen, sekä tasa-arvoisen osallistumiseen yhteiskunnalliseen ja poliittiseen toimintaan.

  Naiset ja lapset ovat jälleen näiden sotien ja murhien uhreja.
  "Kun miehet taistelevat, niin naiset ovat niitä, jotka hoitavat maan. He ovat erittäin vahvoja!" huomautti Wali Hashi, jonka kanssa keskustelemme median roolista itä-Afrikan konflikteissa ja miten se on epäonnistunut naisten ​​ja lasten haasteiden raportoinnissa.

  Wali Hashi on toimittaja, joka asuu Suomessa ja kotoisin Somaliasta. Hän on tuottanut paljon materiaalia Somalian kriisistä YLE:lle.

  Wali Hashi ja hänen kameramiehensä Somaliassa (kuva Abdi Ahmed)

 • Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa - Women and Minorities in East African Media 08.09.2014

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  The east of Africa has been, for many years, a territory of wars and social discord. Only Tanzania seems to be stable, at the same time it does also have issues regarding women such as education or equal participation in social and political activities.

  Again, women and children are the most victims in these wars and killings.
  “When men are fighting, women are the ones who take care of the country. They are very strong!” pointed out Wali Hashi with whom we discuss the role of Media in the east of Africa conflict and how it has failed to report women and children challenges.

  Wali Hashi is journalist who lives in Finland and originated from Somalia. He has provided a lot of materials about Somalia crisis to the national media agency YLE.

  Wali Hashi with his Cameraman in Somalia (picture by Abdi Ahmed)

 • Vapaa tiedonvälitys Tansaniassa - Free Media in Tanzania 08.09.2014

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  Rajalliset mahdollisuudet, taidot ja viestintävälineet ovat köyhien ja muiden syrjäytyneiden yhteisöjen esteensä ilmaista mielipiteensä Tansaniassa.

  Mtukwao yhteisömedian tavoitteena on kannustaa yhteisöä tehostamaan viestintää ja ajatustenvaihtoa, tietoa ja tietämystä sosiaalisen muutoksen ja kestävän kehityksen.

  Fahiki Mussa kertoo työstään ruohonjuuritason yhteisöissä ja siitä miten yhteisömedia auttaa yhteisöitä osallistuvaan oppimiseen, vuoropuheluun, itsetutkiskeluun ja lobbaamiseen.

  (kuva: Heli Saarela)

 • Vapaa tiedonvälitys Tansaniassa - Free Media in Tanzania 08.09.2014

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  With limited opportunities, skills and tools of communication, poor and other marginalised communities would be left behind to express their opinion, in Tanzania.

  Mtukwao Community Media aims to encourage the community in using media as a tool for enhancing communication and exchange of ideas, information and knowledge for social change and sustainable development.

  With Fahiki Mussa we discuss about the approach used, which is to work with the grassroots communities through participatory media for the purpose of participatory learning, dialogue, self-reflection, lobbying and advocacy.

  (picture by Heli Saarela)

 • Vapaa tiedonvälitys Tansaniassa - Free Media in Tanzania 08.09.2014

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  47 prosenttia yli 15 vuotiaista suomalaisista naisista kertoo kokeneensa fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa. Euroopassa keskimäärin 33 prosenttia.

  Ugandassa luku on 60 prosenttia. 15 prosenttia naisista kohtaa väkivaltaa raskauden aikana ja 24 prosenttia ilmoittaa, että heidän ensimmäinen seksuaalinen kohtaaminen oli pakotettu. Monet lainvalvontaviranomaiset katsovat vaimon lyömistä kuin miehen etuoikeudeksi.

  Tässä ohjelmassa Milla Mäkinen kertoo perheväkivallan tilasta Suomessa ja Ugandassa. Miten Solidaarisuus käsittelee asiaa molemmissa maissa?

 • Vapaa tiedonvälitys Tansaniassa - Free Media in Tanzania 08.09.2014

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  47 percent of Finnish women reported having experienced physical and/or sexual violence since the age of 15, compared to a Europe-wide average of 33 percent.

  In Uganda, 60 percent of women aged 15 and above experienced physical violence, 15 percent of women face violence during pregnancy, and 24 percent report that their first sexual encounter was a forced one. Many law enforcement officials viewed wife-beating as a husband's prerogative.

  In this program, Milla Mäkinen discusses the situation of domestic violence in Finland and Uganda. How does International Solidarity Foundation deals with the issue in both countries?

 • Vapaa tiedonvälitys Tansaniassa - Free Media in Tanzania 08.09.2014

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  Sansibarin metsät pirstoutuvat. Arviolta 1% metsää katoaa vuosittain. Sansibarin kasvava väestö ja jo liiallinen asukastiheys tarkoittaa, että paine metsävarojen käyttöönottoon on korkealla.

  Abbas Juma Mzee jakaa kokemuksiansa henkilönä, joka on syntynyt ja asuu Sansibarissa. Hän on työskennellyt myös maan maatalousministeriössä. Abbas tekee maisterin tutkintoa ympäristötieteestä Turun yliopistossa.

  SUFO projektin (2013-2015) tavoitteena on puuttua kestämättömään metsien käyttöön ja ​​ruokaturvaan yhteisöissä ympäröivän Kiwengwa-Pongwe Forest Reserven alueella Sansibarissa, Tansaniassa. Noora Salmela kertoo projektista tarkemmin.

 • Vapaa tiedonvälitys Tansaniassa - Free Media in Tanzania 08.09.2014

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  The forests of Zanzibar are nowadays fragmenting; An estimated 1 % of the forests are disappearing each year. Zanzibar’s increasing population and already excessive population density mean that the pressure on forest resources is high and will increase.

  Abbas Juma Mzee shares his experience both as a residence born in Zanzibar but also as an individual who worked with Ministry of Agriculture and natural resources, Department of Forestry and Non-Renewable Natural Resources (DFNR) from Zanzibar. Abbas is doing his Master’s degree in environmental science at Turku University.

  SUFO project (Sustainable Forest Use And Food Security 2013-2015) aims to tackle unsustainable forest use and food insecurity in the communities surrounding the Kiwengwa-Pongwe Forest Reserve in Zanzibar, Tanzania. Noora Salmela is telling us how this is done.

X
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Loading