Tuoreimmat puheohjelmat

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Päivitetty: 15.04.2014

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Päivitetty: 15.04.2014

Projekti- ja hankeohjelmat


 • Vapaa tiedonvälitys Tansaniassa - Free Media in Tanzania 30.03.2014

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  Swahili language is big! About 150,000,000 speak that language, one of the official languages of African Union. Plus, Swahili is also one key language in both research and teaching at University of Helsinki, Africa Studies in the Department of World Cultures.

  It remains also a fascinating communication tool that informs and reflects the history of Swahili people residing the coast of Eastern Africa, and tells the story of empire builders, traders and slaves during the past five centuries.

  The Finnish writer Katriina Ranne is among other authors who come closer to Swahili people in Tanzania. She shares her experience and expertise. Why is Zanzibar her second home?

  (Picture by Denis Vinokur)

 • Vapaa tiedonvälitys Tansaniassa - Free Media in Tanzania 30.03.2014

  Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

  Swahilin kieli on laajalle levinnyt! Noin 150 miljoonaa puhuu tätä kieltä, joka on yksi virallisista kielistä Afrikkalainen unionissa. Lisäksi swahili on myös yksi keskeinen kieli sekä tutkimuksessa ja opetuksessa Helsingin yliopiston maailman kulttuurien laitoksen Afrikan opinnoissa.

  Se on edelleen myös mielenkiintoinen viestintäväline, joka kertoo ja heijastaa Swahilia puhuvien historiaa Itä-Afrikassa  ja kertoo imperiumin rakentajista, kauppiaista ja orjista viiden vuosisadan aikana.

  Suomalainen kirjailija Katriina Ranne on yksi niistä, joka tuntee Swahilia puhuvaa kulttuuria Tansaniassa. Hän kertoo tässä ohjelmassa kokemuksistaan ja siitä, miksi Sansibar on hänen toinen kotinsa?

  (Kuva: Denis Vinokur)

X
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Loading