Annukka Kolehmainen

Amnesty-uutiset ovat ihmisoikeustyön yksi muoto

Amnesty-uutisia tehdään Radio Robin Hoodissa pienellä ryhmällä. Uutisvastaavana toimii Annukka Kolehmainen, joka myös lukee uutisia. Ruotsinkielisestä puolesta vastaa Omar El-Begawy. Lisäksi ryhmään kuuluu muutama vapaaehtoinen kääntäjä. Kääntäjänä ja opettajana työskentelevä Annukka tuli tekemään Amnesty-uutisia vuonna 2001. Aluksi hän käänsi uutisia, mutta siirtyi vuoden kuluttua uutisvastaavaksi.

– Radiotyö on mukavaa, koska pääsee itse ääneen ja näkee ihmisiä, työ ei ole pelkkää yksinäistä puurtamista. Radiolla on mukava porukka ja hyvä henki, mietiskelee Annukka.

Annukka kertoo, että uutiset saadaan Amnestyn verkkosivuilta, valinta tapahtuu ajankohtaisuuden ja kiinnostavuuden perusteella. Joskus valintaan vaikuttaa myös se, miten asiaan on muissa tiedotusvälineissä kiinnitetty huomiota. Uutisia luetaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ranskaksi ja espanjaksi. Sisältö vaihtelee jonkin verran kielialueiden mukaan.

– Jos on joku todella tärkeä ja ajankohtainen uutinen, niin usein se luetaan kaikilla kielillä. Toisaalta jos esimerkiksi jossain ranskankielisessä maassa on tapahtunut jotain, mikä ei välttämättä kiinnosta muita, niin se otetaan vain ranskankielisiin uutisiin, kertoo Annukka.

Annukka kokee ihmisoikeusasioista tiedottamisen tärkeäksi, koska uutisilla on melko suuri ja uskollinen kuuntelijajoukko, vaikkei Robin Hoodissa valtamedian kuulijalukuihin päästäkään.

– Uutisten lukeminen on yksi muoto ihmisoikeustyöstä, hän arvioi. Annukan mielestä haastavinta on löytää aiheita, jotka herättävät ihmisten kiinnostuksen ja pitävät yllä myös oman innostuksen vuodesta toiseen.

– Ihmisoikeudet ovat jääneet valtamediassa hiukan paitsioon, joten Radio Robin Hoodin Amnesty-uutiset ovat hyvä mahdollisuus tuoda niitä asioita esille. Amnesty-uutiset antavat mahdollisuuden keskittyä asioihin, jotka ovat jääneet vähemmälle huomiolle muissa tiedotusvälineissä.

X
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Loading