Ovet auki demokratialle

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 20.05.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa tutustui monipuolisesti Itä-Afrikan demokratioihin, ihmisoikeustilanteeseen ja mediaan mutta toi esiin myös niitä kotimaan tärkeitä tapahtumia, jotka vaikuttivat ohjelmassa käsiteltyihin aihepiireihin.

Rauhan, tasa-arvon ja demokratian viestiä vietiin eteenpäin muun muassa yhteisöradioiden, jalkapallon ja feminismin keinoin.

Opening Doors to Democracy Values

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 20.05.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Media Reflecting Human Rights and Democracy in East African Conflicts opened doos to a rich learning about democracy values, human rights situation and media practices in East Africa but also underlined important events happening in Finland and influencing our topics.

The message of peace, equality and democracy was passed on by the means of e.g. community radios, football and feminism.

Afrikka ja pyhä henki

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 16.05.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Toimittaja Heikki Kauhanen on ehtinyt elämänsä aikana paljon. Hän on asunut eri puolella Suomea, kääntynyt muslimista kristityksi, haastatellut lukuisia kiinnostavia ihmisiä ja katsonut terroristijohtajaa silmästä silmään, matkustanut useissa Afrikan maissa ja oleskellut pitkiä aikoja etenkin Ugandassa, jota pitää jo toisena kotimaanaan. Suomen medialta Kauhanen toivoisi enemmän rohkeutta puhua aroista ja vaikeistakin asioista niiden oikeilla nimillä.

The Holy Spirit and Africa

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 16.05.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Journalist Heikki Kauhanen has led an interesting life. He has lived in multiple Finnish locations, converted from Islam to Christianity, interviewed a number of interesting people and talked face-to-face to a terrorist leader, travelled in many African countries and spent a lot of time in especially Uganda, which is like his second home. According to Kauhanen, the Finnish media should have more courage to deal with difficult and delicate issues and call things by their name.

Ruanda: urheilu rauhan ja sovinnon työkaluna

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 16.05.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Kun Ruanda yritti nousta jaloilleen vuoden 1994 kansanmurhan jälkeen, avuksi tuli urheilu. Jalkapallo kokosi ihmiset yhteen etnisestä taustasta riippumatta ja sai heidät jälleen hymyilemään. Myös pyöräily edisti kansanmurhasta selviytyneiden toipumista – niin urheiluyleisössä kuin Ruandan maajoukkueessakin, jonka tarinasta tehtiin myös dokumenttielokuva Rising from Ashes.

Maan hallitus tukee avokätisesti urheilua, joka pyritään tuomaan osaksi ruandalaisten elämää yhteiskunnan kaikilla tasoilla.

Rwanda: Sport for Peace and Reconciliation

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 16.05.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

When Rwanda tried to recover from the 1994 genocide, sports provided an excellent tool of peace and reconciliation. Football united people, regardless of their ethnicity, and made them smile again. Cycling was another sport promoting peace and unity – both among spectators and Rwanda cycling team, whose story was told in a documentary film Rising from Ashes.

The Rwandese government supports sports in every possible way, trying to integrate it into all levels of society.

Ruandan kansanmurhan historia

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 10.05.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Ruandan kansanmurhassa keväällä 1994 surmattiin noin miljoona tutsia ja maltillista hutua. Kuinka tilanne pääsi riistäytymään käsistä? Miksei YK pysäyttänyt kansanmurhaa? Mikä oli median ja ulkovaltojen rooli väkivaltaisuuksissa? Ruandalaistoimittaja Abdul Jabar Gakuba kertoo kuulijoille kansanmurhan taustasta ja sen etenemisestä.

History of Rwandan genocide

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 10.05.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

At least a million Tutsi and moderate Hutu wer killed during the Rwandan genocide in 1994. How did the political situation get out of hand? Why didn't UN stop the killings? What was the role of media and foreign nations in the violence? Rwandan journalist Abdul Jabar Gakuba talks us through the genocide and the events leading to it.

Afrikan poliittisissa peleissä naiset ovat edelleen häviäjiä

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 09.05.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Yksi Afrikan mantereen poliittisista ongelmista on monien johtajien pakonomainen takertuminen valtaan. Esimerkiksi Zimbabwen Robert Mugabe ja Ugandan Yoweri Museveni ovat hallinneet maataan kolmisenkymmentä vuotta.

Toinen vakava ongelma on naisten poliittisen osallistumisen ja johtajuuden puute. Monet naiset jättävät koulun kesken, eikä edes koulutetuilla naisilla ole aina riittävästi itseluottamusta asettua ehdolle johtaviin asemiin. Eeva Suhonen ja Catherine Appalat analysoivat ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä Ugandan näkökulmasta – maan, jonka presidentti valittiin juuri viidennelle viisivuotiskaudelleen.

In African Political Games, Women Still Lose

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 09.05.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Many African leaders almost desperately hold on to power, which can prove very problematic for their countries. For instance, Zimbabwe's Robert Mugabe and Uganda's Yoweri Museveni have reigned their respective countries for approximately 30 years.

Another grave problem is the lack of women's political leadership and participation. Many women drop out of school, and even educated women do not always have sufficient self-confidence to run for leadership positions. Eeva Suhonen and Catherine Appalat analyse these hot political topics in the context of Uganda, the president of which was just elected to his fifth term in office.

X
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Loading