21-02-2024

Matkalla valtuustoon 2021

31.5.2021

vaalikuvajukkakärkkäinen2021.jpg

Jukka Kärkkäinen

ehdokasnumero 305, Turun Vasemmistoliitto


”Kannan suurta huolta siitä, miten helposti mielenterveydenhäiriöistä kärsivät jäävät ilman tarvitsemaansa apua Turussa. Tämä oli alun perin yksi syy siihen, että olen halunnut mukaan politiikkaan. Olen työskennellyt terveydenhuollossa erilaisissa tehtävissä viimeksi Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksella ylilääkärinä. Olen päässyt kehittämään sosiaali- ja terveyspalveluja sekä saanut myös paljon näkemystä eriarvoisuudesta ja sen vaikutuksesta ihmisten terveyteen. Olen pitänyt tärkeänä ylläpitää lääkärin ammattitaitoa vastaanottamalla potilaita. Olen koulutukseltani lääketieteen tohtori, psykiatrian erikoislääkäri ja juristi.

Kaupunginvaltuustotyön lisäksi olen toiminut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksessa sekä sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Vaikutan myös politiikan ulkopuolella järjestötehtävissä – kuten Suomen Psykiatriyhdistyksen, Mieli Suomen Mielenterveys ry:n ja Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen hallituksissa.

Vaaliteesini ovat: 1) Mieleen tukea nopeasti; 2) Mielekäs elämä tukee terveyttä; 3) Mieli kuntoon työllä; 4) Hoitohenkilökunnan palkka ylös.

Lisää ajatuksiani löydät myös www.jukkakarkkainen.fi____________________________________________________________________________________

Matkalla valtuustoon 2021

29.5.2021

PetriLepolakuva1.jpg

PETRI LEPOLA, 51

ehdokasnumero 511, SDP Turku


laattamies, Turku, Pitkämäki

"Turussa on sujuvoitettava rakennuslupien ja kaavoituksen prosesseja ja lisättävä edullista vuokra-asuntotuotantoa. Olen Rakennusliiton aktiivi Turussa ja Turun SDP:n hallituksen jäsen. Turun Ay-väen Sdp puheenjohtaja."


____________________________________________________________________________________

Matkalla valtuustoon 2021

25.5.2021

minnaholtlundsdpturku.jpg

Minna Holtlund, 41

ehdokasnumero 492, SDP Turku


tarkastaja / inspektör, Turku, Kerttuli

"Työskentelen tarkastajana työelämän pelisääntöjen kanssa. Minulle on tärkeää, että jokaiselle löytyisi rehellistä työtä. Olen vapaa-ajalla mukana useassa järjestössä, joten minua voisi kutsua myös järjestöaktiiviksi. Perheeseeni kuuluu kaksi koululaista, aviomies ja lemmikkinä meillä on neljä kissaa ja yksi kani. Tärkeitä asioita minulle ovat työ, koulutus ja lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut. Toimiva joukkoliikenne sekä monipuolinen vuoropäiväkoti tarjonta ovat myös tärkeitä työelämän helpottamiseksi."


____________________________________________________________________________________

Matkalla valtuustoon 2021

20.5.2021

pirjohovihairisto1.jpg

Osa 2

Pirjo Hovi-Hairisto, 57

SDP Turku

valaistussuunnittelija, työtön, Varissuo

"Olen aktiivinen monessa ja myös valtuustotyö sopisi minulle . Työttömien sekä lomautettujen ja heikommassa asemassa olevien asioiden ajamiseen olisi ykkös asiana itsellä. Olen Varsinais-Suomen kuluttajien puheenjohtaja ja liiton valtuuston jäsen. Olen PAM069-osaston johtokunnan jäsen, SAK TSP ry:n hallituksessa. Toimin myös SAK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunnan varajäsenenä, Turun Lähiradioyhdistys ry:n hallituksen sihteerinä ja Varsinais-Suomen Sos.dem. naispiirin sihteerinä."


____________________________________________________________________________________

Autismikirjon monet kasvot

20.5.2021

Viimeisessä haastattelussa on haastateltavana Meri Lähteenoksa Tampereen suunnasta. Hänellä ei ole varsinaista autismikirjon diagnoosia, mutta on sitä mieltä, että olisi lapsuudessa saanut diagnoosin, jos asiaa olisi silloin tunnettu enemmän. Lisäksi hänellä löytyy myös ammatillista näkökulmaa liittyen neurokirjon ihmisten elämään.

Tämän radiohaastattelusarjan keskiössä ovat autismikirjon ja laajemmin neurokirjon henkilöiden erilaiset kokemukset nykymaailmassa. (Neurokirjolla tarkoitetaan neurokognitiivisia vaikeuksia, kuten autismikirjo, ADHD/ADD, Touretten oireyhtymä, OCD, kielelliset erityisvaikeudet ja oppimisvaikeudet.) Haastateltavana voi olla niin neurokirjon henkilöitä kuten myös yhdistysten työntekijöitä ja esimerkiksi kokemusasiantuntijoita.Toimittajana Teemu Huotari.

Radiosta To 16.00 ja uusinta Pe 11.00
____________________________________________________________________________________

Veteraanit ajan tasalla / Metalli 49:n rautainen ruokatunti

20.5.2021

20210329_100542.jpg

Uusi kupruaalto nousee Turussa - Logomon sillasta vasta alkutahdit

Turun kaupunginvaltuusto sai toukokuun kokouksessa eteensä Logomon sillan ylittyneen budjetin. Kerta oli jo neljäs, kun valtuusto ”tarkisti” ratapihan ylittävän sillan hintaa – ylöspäin. Noin 5 miljoonan budjetilla alulle laitettu siltahanke on paisunut jo nelinkertaiseksi. Nyt veronmaksajilta kerättyä rahaa oltaisiin käyttämässä 21,6 miljoonaa euroa.

Vasemmistoliitto on äänestänyt näitä korotuksia vastaan valtuustossa joka kerta. Logomon silta on kupru vailla vertaa, härskiä rahastusta, josta hyödyn korjaa rakennusliike. Se on kutenkin vasta enne siitä, mitä tuleman pitää.

Turun kuprupolitiikkaa ruotivat Markku Alin, Ahti Kautiainen, Reijo Nylander ja Johannes Yrttiaho.Ti 11.00 ja 16.30, To 12.30, Su 8.50
____________________________________________________________________________________

Autismikirjon monet kasvot

13.5.2021

Seitsemännessä haastattelussa on haastateltavana autismikirjolla oleva Janne Fredriksson Helsingin suunnasta. Hän on toiminut aktiivisesti Suomen Autismikirjon yhdistys ASY ry.:ssä.

Tämän radiohaastattelusarjan keskiössä ovat autismikirjon ja laajemmin neurokirjon henkilöiden erilaiset kokemukset nykymaailmassa. (Neurokirjolla tarkoitetaan neurokognitiivisia vaikeuksia, kuten autismikirjo, ADHD/ADD, Touretten oireyhtymä, OCD, kielelliset erityisvaikeudet ja oppimisvaikeudet.) Haastateltavana voi olla niin neurokirjon henkilöitä kuten myös yhdistysten työntekijöitä ja esimerkiksi kokemusasiantuntijoita.Toimittajana Teemu Huotari
____________________________________________________________________________________

Matkalla valtuustoon 2021

11.5.2021

PirjoHovi-Hairisto.jpg

Pirjo Hovi-Hairisto, 57

valaistussuunnittelija, työtön, Varissuo

"Olen aktiivinen monessa. Olen Varsinais-Suomen kuluttajien puheenjohtaja ja liiton valtuuston jäsen. Olen PAM069-osaston johtokunnan jäsen, SAK TSP ry:n hallituksessa. Toimin myös SAK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunnan varajäsenenä, Turun Lähiradioyhdistys ry:n hallituksen sihteerinä ja Varsinais-Suomen Sos.dem. naispiirin sihteerinä."


____________________________________________________________________________________

Autismikirjon monet kasvot

6.5.2021

Kuudennessa haastattelussa on haastateltavana autismikirjolla oleva Anne Soimajärvi. Tämäkin keskustelu liikkuu vapaasti samantyyppisessä aiheessa, kuin aiemmin keskusteluissa mukana olleiden Omituisten otusten kanssa.

Tämän radiohaastattelusarjan keskiössä ovat autismikirjon ja laajemmin neurokirjon henkilöiden erilaiset kokemukset nykymaailmassa. (Neurokirjolla tarkoitetaan neurokognitiivisia vaikeuksia, kuten autismikirjo, ADHD/ADD, Touretten oireyhtymä, OCD, kielelliset erityisvaikeudet ja oppimisvaikeudet.) Haastateltavana voi olla niin neurokirjon henkilöitä kuten myös yhdistysten työntekijöitä ja esimerkiksi kokemusasiantuntijoita.Toimittajana Teemu Huotari
____________________________________________________________________________________

Veteraanit ajan tasalla / Metalli 49:n rautainen ruokatunti

5.5.2021

20210329_100542.jpg

Kuinka kehysriihessä kävi?

Hallituksen puoliväliriihessä ei saatu padottua vyörytystä ansiosidonnaisen työttömyysturvan heikentämiseksi. Akuutti uhka on työssäoloehdon muuttaminen niin, että pienipalkkaisimpien ja pätkätyöntekijöiden ansioturva heikkenee. Myös ansiosidonnaisen porrastus uhkaa edelleen nousta hallituksen pöydille.

Ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta työnantaja joutuu maksamaan osan. Heikennyssuunnitelmien taustalla onkin työnantajien halu säästää omissa maksuvastuissaan. Toinen syy on kepittää työttömät kilpailemaan olemattomista työpaikoista, jolloin työehdot joustavat alaspäin. Samaan tavoitteeseen tähdätään, kun ulkomaisen työvoiman määrä Suomessa aiotaan kaksinkertaistaa 2030 mennessä peräti 50 000 henkilöllä.

Neljäysin veteraanien toukokuun ohjelmassa vaaditaan työnantajilta vastuunkantoa irtisanomisten ja vastuun välttelyn sijaan.

Keskustelemassa Martti Katajainen, Ahti Kautiainen, Reijo Nylander, Johannes Yrttiaho ja Markku AlinTi 11.00 ja 16.30, To 12.30, Su 8.50
____________________________________________________________________________________

Matkalla valtuustoon 2021

4.5.2021

engström_salonen.jpg

Radio Robin Hoodin studiossa Kristiina Engström (Raision seudun Vihreät ry:n puheenjohtaja, yrittäjä), sekä Mirva Salonen (Raision seudun Vihreät ry:n sihteeri, projektipäällikkö, suomen kielen opettaja) kertovat Raision seudun Vihreiden vuoden 2021 kuntavaalien teemoista.


____________________________________________________________________________________

Veteraanit ajan tasalla / Metalli 49:n rautainen ruokatunti

4.5.2021

20210329_100542.jpg

Veitsiluodon lakkautus ja koveneva työnantajapolitiikka

Stora Enso ilmoitti lakkauttavansa lähes 700 henkeä työllistävän Kemin Veitsiluodon tehtaan. Osin Suomen valtion omistama Stora tekee kuitenkin kasvavaa voittoa ja jakaa myös omistajilleen hyvää osinkoa.

Työnantajat Metsäteollisuudessa ja Teknologiateollisuudessa ovat ilmoittaneet vievänsä työehdoista sopimisen paikallistasolle. Hallituksen kehysriihessä oikeisto ajaa työttömyysturvan heikennyksiä ja ulkomaisen työvoiman käytön helpottamista.

Mitä tekee ammattiyhdistysliike, kun työnantaja hyökkää nyt leveällä rintamalla työntekijöitä ja työehtoja vastaan?

Keskustelemassa kansanedustaja Johannes Yrttiaho, Reijo Nylander, Ahti Kautiainen ja Markku Alin.Ti 11.00 ja 16.30, To 12.30, Su 8.50
____________________________________________________________________________________

Matkalla valtuustoon 2021

4.5.2021

teemuhuotari21.jpg

Tässä esittäytyy vasemmistoliittolaisen Työn ja tutkimuksen vasemmistoyhdistyksen kuntavaaliehdokas Teemu Huotari Turusta. Kerron tässä vaaliteemoistani lyhykäisesti.


____________________________________________________________________________________

DeltaMike On Air

1.5.2021

DeltaMikeOnAir2018.jpg

Vappu Deltamike On Air plays rebel songs from Gil Scott Heron, Yoko Ono and others plus a track from Joonas Hauvelimies album not forgetting the best golden nuggets of reggae, dub and psych rock.

Saturday 20.30 - 21.30, repeats Tuesday 21.30 - 22.30, Wednesday 23.00 - 00.00, Friday 21.00 -22.00
____________________________________________________________________________________

Kansanedustaja Johannes Yrttiaho

1.5.2021

johannesvappukuva1.jpg

Kansanedustaja Johannes Yrttiahon vappupuhe.


____________________________________________________________________________________