20-06-2024

Agenda 2030: Edistys ja globaali oikeudenmukaisuus globaalista etelästä pohjoiseen

29.5.2020

agenda2030_ep5_kuva.jpg
(kuva: Thierry Francis Mbabane)

Umugoroba w’ababyeyi: Ruandan kotitaloudet ratkovat ongelmiaan yhteisökokouksissa

Monen ruandalaisyhteisön jäsenet kokoontuvat iltaisin yhteen niin sanotun kylien pyöreän pöydän ohjelman puitteissa. Kinyaruandaksi hanke tunnetaan nimellä Umugoroba w’ababyeyi. Kokouksissa kehitetään yhdessä ratkaisuja yhteisön jäsenten ongelmiin. Aluksi niissä kävivät lähinnä naiset, jotka halusivat apua parisuhde- ja kotiongelmin, mutta nyt lähestymistapa on muuttunut, ja miehiäkin rohkaistaan osallistumaan ja ja keskustelemaan perheensä kohtaamista haasteista ja vaikeuksista.

Paikallinen toimittajamme Kigalissa, Felix Gakuba, kyseli pyöreän pöydän ohjelmasta tavallisilta kigalilaisilta. Abdul Ntaganda ja Denise Mutoniwase kertovat, mitä ohjelma merkitsee yhteisöille ja millaisia ongelmia siinä on. Mitä Ruandan hallituksen heidän mielestään pitäisi tehdä ohjelman parantamiseksi ja tehostamiseksi?

Felix haastatteli myös Ninette Umurerwaa, HAGURUKAn pääsihteeriä. Haguruka on kansalaisjärjestö, joka voimaannuttaa naisia, rohkaisee heitä harjoittamaan heille kuuluvia oikeuksia ja edistää niiden toteutumista kaikkialla maassa. Umurerwa kertoo, kuinka kylien pyöreän pöydän ohjelma näkyy HAGURUKAn työssä.Toimittaja: Thierry Francis Mbabane
Kääntäjä: Annukka Kolehmainen

Ma 20.00, To 16.00, Pe 11.00

fingo_eu_frame_400.jpg

”Tämä asiakirja/sivu on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän asiakirjan/sivun sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa”
____________________________________________________________________________________

Agenda 2030: Reporting Progress and Social Justice from Global South to the North

29.5.2020

agenda2030_ep5_kuva.jpg
(picture: Thierry Francis Mbabane)

Umugoroba w’ababyeyi: An evening gathering to resolve domestic matters within communities in Rwanda

In Rwanda, members of the community are meeting in an evening gathering known as Village Roundtable Program (umugoroba w’ababyeyi in Kinyarwanda) to tackle and deal with certain issues accordingly. Initially it was an agenda that brought together women to discuss matters concerning their relationship with their husband, but the approach has now changed as men have been encouraged to attend them and participate in addressing problems facing their families.

Our journalist in Kigali, Gakuba Felix, has discussed with ordinary citizens, Ntaganda Abdul and Mutoniwase Denise to find out more about Village Roundtable Program. Why is it important to the communities and what kind of problems the program is facing? What are the recommendations that citizens are giving to the Rwandese government in order to improve the practice?

He also talked to Umurerwa Ninette, the national executive secretary of HAGURUKA - a Rwandan non-governmental organization, which acts to empower women to access their rights and to improve access to justice across the country, to find out what is her views about Village Roundtable Program vis à vis HAGURUKA actions.Journalist: Thierry Francis Mbabane

Ma 20.00, To 16.00, Pe 11.00

fingo_eu_frame_400.jpg

”Tämä asiakirja/sivu on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän asiakirjan/sivun sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa”
____________________________________________________________________________________

DeltaMike On Air

21.5.2020

WIN_20200327_14_33_02_Pro.jpg

Deltamike On Air turns the clock back half a century to 1970 with an hour-long cavalcade of rock and pop from the USA and Canada including great tracks from Grateful Dead, Johnny Winter, Sly and the Family Stone, Joni Mitchell, Crosby, Stills, Nash and Young plus many more.

Presenter David Mawby also comments on the background to the songs and their historical background at the turn of a tumultuous century.

Deltamike On Air is a voluntary, non-profit production heard weekly on Radio Robin Hood.

Friday at 21.00, Saturday at 20.30, Monday at 16.00 and Tuesday at 21.30.
____________________________________________________________________________________

Agenda 2030: Edistys ja globaali oikeudenmukaisuus globaalista etelästä pohjoiseen

12.5.2020

markkuliukkonen_seminaari_2jpg.jpg
(Markku Liukkonen seminaarissa Radio Robin Hoodissa. Kuva: Thierry Francis Mbabane)

Kestävän kehityksen tavoitteita edistetään yhteistyössä etelän kansalaisjärjestöjen kanssa

Kuinka suomalainen kansalaisyhteiskunta panostaa siihen, että kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat myös muualla maailmassa? Millainen kehitysyhteistyö edistää tavoitteita tehokkaasti? Tämän ohjelman haastateltava uskoo, että kun globaalin pohjoisen ja etelän kansalaisyhteiskunta rakentaa keskinäisiä kumppanuussuhteita, yhteistyö on perustettava ruohonjuuritason tarpeille ja yhteisöpohjaisille toiminnoille. Kansalaisjärjestöjen tehtävä on tukea mutta myös luoda mahdollisuuksia, jotta globaalin etelän järjestöt ja yksilöt voisivat edistää tärkeitä päämääriä ja vaikuttaa päätöksentekijöihin. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat konkreettisia työkaluja, joita eri järjestöt voivat hyödyntää.

Tämän ohjelman juontaa Kirsi Koivuporras VIKES-säätiöstä. Hän jututtaa kollegaansa, VIKES-säätiön Markku Liukkosta. Kuulemme kommentteja myös Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun journalismiopiskelijalta Seblewongel Tarikulta ja UN Women Turunmaan Heidi Wirkkalalta.Toimittaja: Thierry Francis Mbabane
Kääntäjä: Annukka Kolehmainen

Ma 20.00, To 16.00, Pe 11.00

fingo_eu_frame_400.jpg

”Tämä asiakirja/sivu on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän asiakirjan/sivun sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa”
____________________________________________________________________________________

Agenda 2030: Reporting Progress and Social Justice from Global South to the North

12.5.2020

markkuliukkonen_seminaari_2jpg.jpg
(Markku Liukkonen during a seminar at Radio Robin Hood, picture: Thierry Francis Mbabane)

Enhance sustainable development goals through cooperating with NGOs in the sought globe

How Finnish civil society is contributing to Sustainable Development Goals implementation in other countries through development cooperation? In this show, our panelist believes that cooperation between civil society organizations in the global north and south must be based on the needs from the grassroots level and community-based activities. Their role is not only to support but also to create opportunities for advocacy and influencing decision making. Sustainable Development Goals are concrete tools for different organizations to use.

Our host in this show is Kirsi Koivuporras from VIKES and she will be discussing with Markku Liukkonen also from VIKES. We will hear also comments from Seblewongel Tariku a student of journalism in Haaga Helia University of Applied Science and Heidi Wirkkala from UN Women Turunmaa branch.Journalist: Thierry Francis Mbabane

Ma 20.00, To 16.00, Pe 11.00

fingo_eu_frame_400.jpg

”Tämä asiakirja/sivu on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän asiakirjan/sivun sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa”
____________________________________________________________________________________