DEMO Finland: kymmenen vuotta demokratian tukena

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 03.01.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

DEMO Finland on suomalaisten eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö, joka tekee kehitysyhteistyötä yli puoluerajojen. Se on toiminut muun muassa Myanmarissa, Sambiassa ja Tansaniassa, jossa järjestö on edistänyt naisten poliittista osallistumista esimerkiksi tukemalla naispoliitikkojen Ulingo-yhteistöfoorumia eli Tanzania Women Cross-Party Platformia.

Järjestön toiminnanjohtaja Tiina Kukkamaa-Bahin mukaan tansanialaisnaisten poliittista uraa vaikeuttavat muun muassa koulutukselliset ja kulttuuriset syyt, resurssien ja medianäkyvyyden puute. Paljon edistystä on kuitenkin saavutettu DEMOn kymmenvuotisen historian aikana: nyt Tansania on saanut muun muassa ensimmäisen naispuolisen varapresidenttinsä.

DEMO Finland: 10 Years Supporting Democracy

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 03.01.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Demo Finland is a co-operative organisation of Finnish parliamentary parties. It has launched and supported a number of development projects in countries such as Myanmar, Zambia and Tanzania, where it has promoted women's political participation by e.g. supporting Tanzania Women Cross-Party Platform, Ulingo.

According to DEMO's executive director Tiina Kukkamaa-Bah, Tanzanian women face many obstacles on their political career, including education and cultural reasons, lack of resources and media visibility. However, DEMO's ten-year work in Tanzania has also contributed to significant steps forward: for instance, Tanzania has recently appointed its first female vice president.

20 vuotta tutsien kansanmurhasta – pitkä tie sovintoon

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 03.01.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Toimittajat Evans Wafula ja Eeva Suhonen kävivät kolme viikon juttumatkalla Ruandassa kesällä 1994, kun kansanmurhasta oli kulunut 20 vuotta. Maailman silmissä sovinto on solmittu onnistuneesti ja kansanmurhan arvet parantuvat. Ruanda on kuitenkin edelleen hauras yhteiskunta, ja sovintoprosessin arvosteleminen on tabu.

Kansanmurhan museot vaalivat uhrien muistoa ja muistuttavat tärkeimmästä: kaikkea ihmisyyttä on suojeltava.

[kuva: Eeva Suhonen]

20 Years since the Tutsi Genocide – Long Way to Reconciliation

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 03.01.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Journalists Evans Wafula and Eeva Suhonen travelled 3 weeks in Ruanda in search for stories in summer 1994, when 20 years had passed since the genocide. In the eyes of the world, reconciliation has been succesful and scars of the genocide are healing. However, Rwanda is still a fragile society, and not many dare to criticize the reconciliation process.

Genocide museums keep the victims' memory alive and remind the visitors about the most important thing: all humanity must be protected.

[photo: Eeva Suhonen]

Kenia: median haavat viimein umpeutumassa

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 03.01.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Vuosina 2007–2008 Keniaa koetteli laaja vaaliväkivallan aalto. Epäilyt vaalivilpistä leimahtivat heimojen väliseksi konfliktiksi, jossa ainakin 1300 kenialaista sai surmansa. Tiedotusvälineillä oli merkittävä rooli väkivaltaisuuksien lietsonnassa.

Toimittaja, ulkomaankirjeenvaihtaja Evans Wafulan mukaan ainoa tie väkivallattomuuteen on median ehdoton puolueettomuus.  Myös nouseva kansalaisjournalismi voi tarjota ratkaisuja.

[Evans Wafula - kuva: Melvin Nambo]

After the massacre of Kiambaa, the media is still bleeding

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 03.01.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

In 2007 and 2008 Kenya plunged into wide-scale electoral violence. Controversy over election results led to a grave ethnic conflict, and at least 1 300 people were killed. Media incited violence and tribal hatred.

Journalist, foreign correspondent Evans Wafula stresses the importance of impartial media as the only means to stop violence and promote peace. The emerging citizen journalism is also a crucial tool in providing accurate information.

[Evans Wafula - Photo by Melvin Nambo]

Tasa-arvon vahtikoirat

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 23.11.2015

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Suomessa kaikki ovat tasa-arvoisia – vai ovatko sittenkään? Asiantuntijoiden mukaan sukupuolten tasa-arvo on viime vuosina ottanut selvästi takapakkia, eikä uusi hallitusohjelma lupaa parempaa. Myös vähemmistöjen oikeuksissa on vielä paljon parantamista.

Uskaltaako valtamedia tarttua tulenarkoihin aiheisiin? Jääkö tärkeiden asioiden käsittely vain pienten tiedotusvälineiden harteille? Keskustelemassa toimittajat Päivi Nikkilä ja Terhi Toppala, Niklas Kaskeala Vikesistä ja Abdi Mussa Suomen Somali Tv:stä.

Watchdogs of Equality

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 23.11.2015

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

In Finland, all are equal – or are they? According to experts, gender equality has recently taken several backward steps, and the new government is not taking measures to change the direction. Minority rights still need a lot of improvement.

Does the mainstream media have courage to tackle these delicate issues? Or does the responsiblility solely lie on the shoulders of small, independent media? Journalists Päivi Nikkilä and Terhi Toppala, Niklas Kaskeala from Vikes and Abdi Mussa from Finnish Somali Tv share their opinions.

Yhteisömedia ajaa vähemmistöjen asiaa

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 23.11.2015

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Tansanian yhteisöradiot välittävät tärkeää tietoa, joka kuitenkin harvoin kantautuu niiden toiminta-alueen ulkopuolelle. Vikes pyrkii korjaamaan tilannetta uudenlaisen yhteisömediaportaalin avulla. Yhteistyöllä yhteisömedia saa lisää painoarvoa ja uskottavuutta.

Pystyykö yhteisömedia vaikuttamaan vähemmistöjen oikeuksiin ja muihin tärkeisiin kysymyksiin esimerkiksi vaalien alla? Haastateltavina tansanialaisen Mlimani radion toimittaja Tuma Dandi ja Vikesin Markku Liukkonen.

[Kuva: Markku Liukkonen]

Community Media Defending Minorities

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 23.11.2015

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Tanzanian community media transmits important information – though, usually, only within a small geographical area. Vikes is now improving the situation by launching a new, nationwide community media portal. Unity and cooperation increase strength and credibility.

Can community media affect minority rights and other important issues, for instance during election? Tuma Dandi from Mlimani Radio, Dar Es Salaam, and Markku Liukkonen from Vikes discuss the impact of community media and its new challenges.

[Picture by Markku Liukkonen]

X
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Loading